bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

БУЛФАРМА
Вашият надежден партньор
в осигуряването на:

Медицински изделия
Консумативи и апаратура
Консумативи и апаратура
Лекарства
Дезинфектанти
Предпазни маски
Защитни облекла

БУЛФАРМА
Вашият надежден партньор
в осигуряването на:

Медицински изделия
Консумативи и апаратура
Лекарства
Дезинфектанти
Предпазни маски
Защитни облекла
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

ВИДЕОБУЛФАРМА в услуга на здравето!

ПРОДУКТИТърговец на едро на лекарства и медицински изделия

Специфични медицински изделия и консумативи, както и общ медицински консуматив.
Булфарма е лицензиран дистрибутор на лекарствени продукти и хранителни добавки.
Широка гама сертифицирани дезинфектанти с бактерицидно, фунгицидно и вирусоцидно действие, включително и срещу COVID-19 за ръце и повърхности.
Висок клас сертифицирани хирургични, детски и респираторни маски.
Сертифицирани предпазни водоустойчиви защитни облекла за еднократна и многократна употреба.
Булфарма предлага широко разнообразие от хранителни добавки, задоволяващи вашите нужди.
Специфични медицински изделия и консумативи, както и общ медицински консуматив.
Булфарма е лицензиран дистрибутор на лекарствени продукти и хранителни добавки.
Широка гама сертифицирани дезинфектанти с бактерицидно, фунгицидно и вирусоцидно действие, включително и срещу COVID-19 за ръце и повърхности.
Висок клас сертифицирани хирургични, детски и респираторни маски.
Сертифицирани предпазни водоустойчиви защитни облекла за еднократна и многократна употреба.
Булфарма предлага широко разнообразие от хранителни добавки, задоволяващи вашите нужди.

Заедно подобряваме българското здравеопазване

Булфарма работи в тясно партньорство с едни от най-големите болнични заведения в страната. Нашата основна цел е да подобрим здравеопазването като предлагаме качествени продукти и обслужване на високо ниво.
bt_bb_section_top_section_coverage_image